Värmepumpar - för villaägaren

Går ni i tankar på att byta värmesystem kan vi hjälpa dig. Som villaägare finns det mycket att välja på: bergvärme, jordvärme, luft/vattenvärmepump, frånluftsvärmepump, vedpanna och pelletspanna. Har ni ett hus med direktverkande el kan luft/luft värmepump och den modern varmvattenberedare vara ett alternativ. Kontakta oss så hjälper vi er med ett förslag. 

Värmepumpar - för större fastigheter

Har ni en större fastighet som ett hyreshus, lager eller verkstad som behöver en ny värmekälla? Då kan vi hjälpa er. Det finns flera saker att tänka på. Vilket energi- och effektbehov har fastigheten? Vilka temperaturer behövs på värmesystemet för att hålla den inomhustemperatur ni önskar? Ska det borras för bergvärme måste kommunens miljökontor kontaktas för att göra en bygganmälan. Max installerad eleffekt måste det också ta hänsyn till. Detta innebär att Boverkets byggregler begränsar hur mycket eleffekt som får installeras i en byggnad för uppvärmning. Syftet med detta är att hushålla med elen.


Installerad eleffekt för uppvärmning definieras som den sammanlagda eleffekt som maximalt kan upptas av elektriska apparater för uppvärmning och tappvarmvattenproduktion. Kravet inkluderar även anordning för uppvärmning av ventilationsluft och avfrostning av ventilationsaggregat.

Luft-luftvärmepumpar

Har ni en fastighet utan vattenburet värmesystem kan en luft/luft värmepump vara ett bra komplement för att
minska era energikostnader under värmesäsongen. Det går också att kyla med den under sommartid för att få ett
behagligare inomhusklimat.

Det finns olika modeller, t.ex. golvmodell, undertaksmodell och klassisk vägmodell. Vissa modeller kan kombinera en utedel med flera innerdelar.

  • Väggmodell monteras ca 100 mm från taket. Detta är den vanligaste luft/luft installationen. 
  • Golvmodell är lämplig om det inte finns plats för en vägmodell. En lämplig placering av golvmodell är under ett fönster. Denna modell sprider både uppåt och neråt vilket medför golvvärmekänsla.
  • Undertaksmodell används där man har ett undertak monterat. Man ersätter en takplatta med innerdel. Detta blir en mycket diskret installation.

Vi säljer och installerar luft/luft värmepumpar från Mitsubishi Heavy Ind. Nedan finner produktblad på de
vanligaste modellerna.

Vedpannor

Service av värmepumpar

Din värmepump ska bara fungera. Men den mår bra av lite extra omsorg då och då. Serva din anläggning och den kommer att belöna dig genom att ge säkrare drift, hålla ännu längre och spara ännu mer. Detta bidrar till ett behagligt inomhusklimat med låg inverkan på miljön.

Med ett serviceavtal får du regelbunden service från oss och ett tryggt ägande. Om du vill kan vi även ha tillgång till din anläggning på distans och ge ännu snabbare service.