Översiktsbild på Hamiltone Björkbris

Bygga Nytt

Går ni i tankar om att bygga nytt? Är det en ny villa, en lokal till din verksamhet, ett garage, sommarstuga, eller en Attefalls stuga, oavsett så finns det regler att förhålla sig till. Börja alltid med att ta kontakt med kommunen för att stämma av gällande detaljplan för området. En detaljplan reglerar hur du får bygga, exempelvis höjd, area, avstånd med mera.  

Förbered er väl, ta hjälp av professionella som hjälper er att rita byggnaden och som säkerställer gällande byggregler. I detta skede är det även viktigt att ni antingen kontaktar de installatörer som ni valt för el- och VVS-installationerna, eller att ni tar kontakt med konsulter/projektörer för att säkerställa rätt typ av funktioner och teknik i byggnaden. 

De tekniska installationerna i en byggnad kan varieras i väldigt stor utsträckning och de tar också olika mycket utrymme. Exempelvis kräver en nybyggd villa i en tätort, med kommunalt vatten och en frånluftsvärmepump, minimalt med utrymme för tekniska installationer. Motsatsen till detta är en villa på landet, med tillhörande gårdsbyggnader, egen vattenbrunn och jordvärmepump, där det krävs stort utrymme för de tekniska installationerna. Här krävs det även en noggrann planering för vart ni placerar jordvärmen, vattenbrunnen och avloppet på fastigheten. Alla dessa moment är viktiga att ha planerat och utrett inför bygglovet. Om dessa delar ändras efter att bygglov har getts, finns det en risk att ni måste söka nytt bygglov. Stäm av med kommunen för vad som gäller just där du bor. 

För alla nybyggnationer är det av stor vikt att det finns någon som driver, samordnar och tidsplanerar projektet, från början till slut.

Läs mer på: https://www.sakervatten.se/

Vi på Smålands VVS-installationer kan hjälpa er med alla VVS-installationer som krävs i samband med nybyggnation, såväl i staden som på landet. Vi driver VVS-projekt från början till slut.