Miljö

Vi använder Stena Recycling när vi behöver hjälp med farligt avfall som glykol, köldmedia mm. Stena Recycling hämtar det antingen ute hos våra kunder eller på vårt lager och rapporterar till naturvårdverket.

Papper, brännbart, skrot och deponi hjälper Timsfors Bil oss med.

Varför tar vi betalt för att skrota din gamla värmepump?

När vi skrotar din värmepump så tömmer vi den på köldmedia och kompressorn plockas ut eftersom den innehåller olja. Kretskort, display och andra el-detaljer demonteras också. Allt detta räknas som farligt avfall och tas om hand av Stena Recycling som i sin tur debiterar oss.