Tel: 073-631 66 99

Mail: info@smalandsvvs.se

VD och grundare av Smålands VVS-installation.

VVS-montör med kylcertifikat klass 2. Arbetsdagen består av allt från service av blandare och felsökningar till olika typer av installationer och kyltekniska jobb som kompressorbyten.

Tel: 073-631 66 99

Mail: info@smalandsvvs.se

VVS och EL-installatör. Uppdragen är i huvudsak VVS-installationer med tillhörande EL-installationer. Service och underhåll samt felsökningar.

Tel: 073-631 66 99

Mail: info@smalandsvvs.se

VVS-installatör som i huvudsak utför våra större projekt som nybyggnationer och större renoveringar men även mindre uppdrag.

Tel: 073-631 66 99

Mail: info@smalandsvvs.se

Service-tekniker med kylcertifikat klass 1. Utför och planerar vår löpande service och underhåll av värmepumpar och andra typer av anläggningar. Installation av luft/luft värmepumpar.

Tel: 073-631 66 99

Mail: info@smalandsvvs.se

Tel: 073-631 66 99

Mail: info@smalandsvvs.se