Industri

Har ni en verksamhet där ni har behov av inkoppling av en ny maskin som kräver t.ex. tryckluft, vatten, kylvätska m.m? Då har vi möjlighet att hjälpa er. Planeringen är viktig då det sparar mycket tid om vi kan göra så mycket rördragning som möjligt innan maskinen kommer. Det är också mycket viktigt att välja rätt rörmaterial beroende på vilken gas, vätska, tryck m.m. man har i rören så inte processen tar skada.